Private

Individuelle samtaleforløb tilpasses altid dit/jeres aktuelle konkrete behov, og forløbene kan være af kortere eller længere varighed.

Samtaler

Organisationer og ledere

Gennemførsel og design af processer, workshops og oplæg i organisationen eller i ledelsesteamet. Sparring med dig som erfaren leder eller ny leder.

Ledelse og Organisation

Fagpersoner

For fagpersoner og andre interesserede: En dialogisk tilgang, systemisk tænkning og nymaterielle perspektiver.

Nymaterielle perspektiver

Ann Rubens

Organisation, Ledelse & Samtaler

Jeg er uddannet Psykolog (Cand.Psych.) fra Københavns Universitet i 2007, og jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2010.

Jeg har en omfattende systemisk og narrativ efteruddannelse og mere end 15 års erfaring med både ledelses- og organisationsudvikling og samtaleforløb.

Læs mere her

Aktuelt

Tusind tak!

Man bliver ekstremt glad for at gå på weekend med sådan en hilsen her!

… at bevare motivationen

Corona-tiden udfordrer motivationen - arbejdsmæssigt - studie- og uddannelsesmæssigt - og…