Private

Individuelle samtaleforløb tilpasses altid dit/jeres aktuelle konkrete behov, og forløbene kan være af kortere eller længere varighed.

Samtaler

Organisationer og ledere

Gennemførsel og design af processer, workshops og oplæg i organisationen eller i ledelsesteamet. Sparring med dig som erfaren leder eller ny leder.

Ledelse og Organisation

Fagpersoner

For fagpersoner og andre interesserede: En dialogisk tilgang, systemisk tænkning og nymaterielle perspektiver.

Nymaterielle perspektiver

Ann Rubens

Klinisk psykologi & Organisations-psykologi

Jeg er uddannet Psykolog (Cand.Psych.) fra Københavns Universitet i 2007, og jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2010.

Jeg har en omfattende systemisk og narrativ efteruddannelse og mere end 15 års erfaring med både ledelses- og organisationsudvikling og samtaleforløb.

Læs mere her

Aktuelt

Samtaler via video og telefon er en mulighed

Har du brug for en samtale mens du er hjemme eller udstationeret, så er telefon eller video en god…

#HeForShe equality event

Jeg bidrager med donation til #HeForShe equality event