Stress forebyggelse

Som leder kan det være særligt vigtigt, at være opmærksom på at forebygge såvel egen som sine medarbejderes og kollegers mulige stressbelastning.

Det kræver overblik, indsigt, refleksion, indblik i kompleksitet, dilemma- og paradoksfyldte organisatoriske situationer – samt et vist overskud til at bevare sin egen mentale elasticitet. Der skal energi og overskud til at justere tingenes tilstand og retning.

I stressforebyggende samtaler eller workshops udforsker vi og sørger vi for at du eller i som ledergruppe får reflekteret over din/jeres aktuelle ledelsesansvarssituation. Vi får sat det ind i en strategisk organisatorisk sammenhæng. Vi får gjort dine personlige indsatser og tiltag konkrete i forhold til din aktuelle ledelsesansvars-situation.

Som privat person kan det være klogt at tage sig sine forholdsregler i forhold til at forebygge en stressbelastningsreaktion. Samtaler der ruster dig til at gøre dig dine valg, udforske dine muligheder for at skærme dig selv for nutidige eller eventuelle fremtidige stormvejr, samt viden om hvad der kan give dig en belastningsreaktion er alt sammen forebyggende. Det udforsker vi i samtalerne og jeg sørger for at du får reflekteret over og får gjort dine initiativer konkrete i forhold til din aktuelle livs-situation.

Kontakt

Mail: arm@annrubens.dk
Tlf: 29 40 47 26