Arbejdsrelateret stress

I forbindelse med arbejdsrelateret stress og måske en sygemelding er det af flere grunde vigtig, at du hurtigt kan komme i gang med et forløb med psykologsamtaler. Dels er det vigtigt, fordi du formodentlig selv er ganske chokeret over, hvordan du har det, psykisk såvel som fysisk. Du har brug for at vide, hvad det er der sker. Det er ligeledes vigtigt, fordi din hjerne har været på overarbejde og er blevet overbelastet. Det skal vi have taget hånd om. Derudover er der behov for, at du får hjælp til at navigere i denne her situation, som har mange lag.

Jeg bestræber mig derfor på, at du kan komme til og få en tid, så du kan starte i forløb i forbindelse med stress med kort varsel.

Stress forebyggelse

Som leder kan det være særligt vigtigt, at være opmærksom på at forebygge såvel egen som sine medarbejderes og kollegers mulige stressbelastning. Det kræver overblik, indsigt og refleksion. Det er hjælpsomt med kompleksitetsforståelse, og en forståelse af håndtering af dilemma- og paradoksfyldte organisatoriske forandringer. Som leder kræves et psykisk og tidsmæssigt overskud til at kunne arbejde med sin egen mentale elasticitet, sin energi og sit overblik til at kunne justere tingenes tilstand og retning. Når vi arbejder sammen om din stresshåndtering, hjælper jeg dig med, at du får reflekteret over situationen (i et systemisk, bredt perspektiv), og vi går gjort dine handlinger konkrete i forhold til din aktuelle ledelsesansvars-situation.

Som privat person kan det være klogt at forebygge en stress reaktion. Samtaler der ruster dig til at gøre dig dine valg, udforske dine muligheder, og de handlinger du kan tage for at passe på dig selv, koblet med en viden om hvad der kan give dig belastningsreaktioner er alt sammen forebyggende. Det undersøger vi, og vi sørger for at du får reflekteret over, og vi får gjort dine indsatser for at passe på dig selv konkrete i forhold til din aktuelle livs-situation.

Krisepsykologi

Efter dramatiske og/eller kritiske hændelser er der brug for debriefing af involverede og andre relevante personer, og der kan være brug for krise-samtaler for grupper af relevante personer og eventuelt individuelle forløb.

Måske / måske ikke foreligger der beredskabsplaner, som kan guide i den aktuelle situation.

Min erfaring med ledelse generelt, med ledelse i militære operative indsatte miljøer i forsvaret og med ledelse i og af store, komplekse organisationer samt operative miljøer og stress-håndtering er alt sammen erfaringer, som jeg her trækker på.

Jeg er medlem af Selskab for Psykotraumatologi (tidligere Krisepsykologisk Selskab) under Psykologforeningen.