Organisatoriske udviklingsprocesser

Processerne vi gennemfører kan være målrettet forskellige fokusområder. For eksempel:

  • Fokus på strategiske udviklingsmål
  • Fokus på kompetence-udviklende mål i relation til de strategiske udviklingsmål
  • Fokus på relationelle og samarbejdsstyrkende udviklingsmål

Processerne kan involvere større eller mindre dele af organisationen eller alene være målrettet og involverende en ledergruppe. Jeg har stor erfaring med at designe og gennemføre processer med både mindre (5-50 ledere/medarbejdere og større organisatoriske organisationer/enheder (50-250).

Designet er altid udarbejdet og formuleret efter en grundig for-analyse og er baseret på den systemiske viden og forståelse af situationen, som er indhentet gennem drøftelser og faciliterede processer.

Gennemførslen af processerne sker med et afsæt i en forståelse af kompleksitet, det vil sige denne organisations særlige kompleksitet kombineret med en dialogisk og systemisk tilgang.

Læs mere om:

Ledelses-udviklingsprocesser 

Ledelses-udviklingsprocesser er et rum, hvor der arbejdes intensivt, fokuseret og reflekteret på at udvikle din/jeres ledelse og lederkompetencer. Det kan foregå som dit individuelle personlige forløb, og det kan foregå som en integreret del af jeres organisationsudviklingstiltag.

Supervision 

Jeg har lang erfaring med supervision af teams, faggrupper og enkeltpersoner. Her arbejder jeg systemisk, narrativt i refleksive processer – samt ny-materielle bidrag.

Krisehjælp og Psykologisk debriefing, Krise-intervention

Jeg forestår akut organisatorisk krisehjælp med psykologisk debriefing for grupper og psykologsamtaler for enkeltpersoner i kølvandet på voldsomme hændelser.