Hvad er EMDR?

EMDR er en evidensbaseret behandlingsform oprindeligt udviklet til behandling af PTSD (Post Traumatisk stress forstyrrelse). EMDR er baseret på den nyeste hjerneforskning.

Forskningen viser, at EMDR terapi er effektiv i behandling af traumer, men også effektivt i forhold til en række andre psykiske såvel som somatiske problemstillinger. Nyeste forskning viser for eksempel, at EMDR er effektiv i behandlingen af depression.

I EMDR terapien fokuseres der på episoder i fortiden, der udløses i nutiden, og forstyrrer eller bringer ubehag, samt mulige udfordringer i fremtiden. Der sker det i EMDR terapien, at man som klient bringes i en meget styret og let kontakt med de oplevelser, der bibringer forstyrrelse, samtidig med at kroppen påvirkes rytmisk med ”Øjenbevægelser” eller ”Tapping”. Der sker her en re-processering i den mere avancerede del af hjernen, hvorved det ubehag og den latente stress, der er forbundet med erindringerne lettes eller forsvinder helt gennem denne positive lette bearbejdning.

EMDR omfatter samtale om problemet, anvendelse af standardiserede protokoller kombineret med at hjernen stimuleres skiftevis i højre og venstre side.

 

Der arbejdes i EMDR

  • Ikke med detaljerede beskrivelser af hændelsen
  • Ikke med en direkte udfordring/tilbagevisning af overbevisninger
  • Ikke med udvidet eksponering
  • Ikke med hjemmearbejde

Processering baseret på hjerneforskning

EMDR er en effektiv behandling af traumer og mange typer af psykologisk stress.

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Traumer er oplevelser i fortiden, der ikke er bearbejdede pga. følelsesmæssige overbelastninger i stressfuld sammenhænge og som giver symptomer og uhensigtsmæssige eller uønskede reaktioner i nutiden.

Forskning viser at den almindelige måde at bearbejde information på sættes ud af spil, når man udsættes for en voldsom traumatisk oplevelse eller man bliver meget følelsesmæssigt oprevet. Når man er i affekt tager mere primitive strukturer i hjernen over og det autonome nervesystem går i alarmberedskab. Når man påvirkes negativt af en traumatisk hændelse lagres oplevelserne mere som en kropslig erindring end som en sproglig erindring.

WHO anbefaler EMDR

WHO anbefaler EMDR som terapiform til behandling af traumer, og WHO har udviklet guidelines for terapiformen.

Som EMDR uddannet terapeut har man gennemgået et udførligt trænings- og supervisionsforløb.

Læs om EMDR på Psykologforeningens hjemmeside:

www.dp.dk

På EMDR Danmarks hjemmeside:

https://www.emdr.dk

https://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx

Jeg er uddannet i EMDR. Kontakt mig hvis du er interesseret i forløb eller gerne vil vide mere.

Kontakt

Mail: arm@annrubens.dk
Tlf: 29 40 47 26

Læs eventuelt også om:

Stress forebyggelse
Krisepsykologi