Systemiske-Narrative-Nymaterielle Perspektiver

Med en systemisk og narrativ tænkning er vi optaget af at se flere og måske andre nye sammenhænge, end de lige umiddelbare. Derfor afsøger vi forbindelser, vi udfordrer fastlåste (for-)forståelser, og vi er nysgerrige på det vi måske ikke lige ser. Sammenhængene er komplekse og påvirkningerne er ikke altid lineære og forudsigelige.

Med en dialogisk tilgang ser vi verden som værende i konstant inter-aktion, en dialog, og egentlig aldrig afsluttet, for der kommer altid noget såvel før som efter.

Nymaterialisme giver os et blik for, det som jeg beskriver ovenfor, men afgrænser det ikke til alene at have blik for de (humane) menneskelige, sociale sammenhænge og gensidige indvirkninger.

Jeg arbejder med nymaterialismen og dén teoretiske retning indenfor nymaterialismen der benævnes agential realisme i forhold til ledelses- og organisationstænkning, fordi jeg med, ovenfor beskrevne ellers så gode afsæt, manglede teorier, tænkninger, sprog (og dermed praktiske tilgange), der kunne favne, det at ”vores” verdens interageren indbefatter og består af mennesker, teknologier, naturen, dyr og kloden. I vores tid er det relevant at tale om en social, materiel og teknologisk interageren (spiller sammen og gensidigt påvirker hinanden).

 

 

 

På denne side kommer jeg til at skrive mere om ny-materialisme, mit arbejde med agential realisme og nymaterielle perspektiver så følg med her.