FN’s verdensmål

Mit professionelle og personlige virke er præget af et ønske om at gøre en forskel for og i verden.

FN’s verdensmål er formuleret for at gøre det muligt at se, hvad vi skal arbejde for på globalt plan for at bevæge os henimod en højere grad af bæredygtig global udvikling.

Jeg understøtter og arbejder for at bidrage særligt til disse af FN’s verdensmål:

#17 Partnerships for the Goals

#13 Protect the Planet (and the universe)

#14 Life below Water

#15 Life on Land

#10 Reducing Inequalities

#4 Quality Education

Det er disse mål, som jeg i mit virke primært arbejder for. Med en systemisk tænkning og som ny-materialistisk/agential realistisk arbejdende professionel ser jeg målene som en vision, som består af en række domæner. Hvert af domænerne spiller sammen med og influerer de andre domæner. Jeg ser dem som indvirkende og samvirkende gennem et hav af processer af sociologisk, teknologisk, natur-mæssig og biologisk karakter.