Ann Rubens

Autoriseret Psykolog

Jeg er uddannet Psykolog (Cand.Psych.) fra Københavns Universitet i 2007, og jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2010.

Jeg har en omfattende systemisk og narrativ efteruddannelse og mere end 15 års erfaring med samtaler (terapi) og ledelses- og organisationsudvikling. Min systemiske, dialogiske og narrative efteruddannelse har jeg taget her i Danmark og i udlandet. Denne systemiske efteruddannelse er i forhold til såvel individuelle samtaleforløb og gruppe-samtaler for privatpersoner, som i forhold til coaching, supervision og ledelses- og organisationsudvikling.

Jeg har arbejdet videre med den systemiske tænkning og videreudviklet tænkningen med en såkaldt ny-materiel tilgang (new materialism og agential realisme) i det danske forsvar gennem de seneste fem år. Se mere om ny-materielle perspektiver her.

Foruden dansk, taler og skriver jeg engelsk flydende og arbejder i samtaler og processer fortroligt også på engelsk.

English introduction

Samtaler

Jeg har en lang erfaring med samtale-forløb med unge, voksne og par.

Jeg tilbyder hjælp i forbindelse med:

  • Livsmæssige udfordringer
  • Arbejdsrelateret stress og belastning: stress-samtaler akut ifm. sygemelding eller
  • Forebyggende stress-tiltag for medarbejdere og ledere samt privatpersoner, der gerne vil forebygge.
  • Krisepsykologi: efter dramatiske hændelser debriefing for organisatoriske enheder/grupper af personer samt krise-samtaler for grupper og individuelt
  • Traumer: jeg er er specialiseret i EMDR behandling
  • Ung: ensomhed, usikkerhed, tvivl, spiseforstyrrelse
  • Depression
  • Midtvejs/ny alder: gruppeforløb for 50+ og på vej i ny livs-fase “indeni er vi altid unge”

Organisation og ledelse

Jeg har en lang erfaring med organisationsudvikling og ledelsesudviklingsforløb, som jeg har arbejdet med før, under og efter, at jeg tog min psykologuddannelse. Jeg har arbejdet som projektleder, programleder, konsulent, underviser og ledelsesspecialist for private og offentlige virksomheder som ansat og som ekstern konsulent.

Jeg laver for-analyser, design, ledelse og gennemførelse af af organisatoriske udviklingsprocesser og leder-støtte-processer.

Se mere herom på siderne For organisationer og ledere

Tavshedspligt

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Jeg har tavshedspligt og jeg er underlagt de gældende etiske principper for psykologer.

Privatlivspolitik

Jeg anvender i min praksis almindelige persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. I tilfælde, hvor der skal indrapporteres til sygeforsikringen danmark og sundhedsforsikringer anvendes cpr-nummer, som jeg med dit samtykke skal anvende til dette faktureringsformål. Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om psykologbehandlinger, dette indbefatter også dine helbredsmæssige forhold og andre følsomme forhold.

Kontakt

Overvejer du om du skal kontakte en psykolog, og du er i tvivl om du skal gå i gang med psykologsamtaler, er du meget velkommen til at kontakte mig for spørgsmål og nærmere afklaring.

Mail: arm@annrubens.dk
Tlf: 29 40 47 26