Samtaleforløb private

Behovet for samtaler med en psykolog kan opstå i forbindelse med livs-kriser og generelle livs udfordringer, og det kan have sin baggrund i stress, sygdom, tab, sorg, angst og depression.

Som ung kan der være mange udfordringer omkring ensomhed, kærlighed, relationer og familien, og psykolog-samtaler kan være en vej frem.

Som par kan der være perioder, hvor vi har brug for at få talt om par-forholdet på nye måder. Jeg tilbyder dialogisk-refleksive par-samtaler, hvor vi på en anderledes måde, end den i er vant til, kan tale om enten presserende udfordringer eller dagligdagens udfordringer og balancegang omkring familien, børn, relationer og karriere – og parforholdet.

Samtalerne kan have en baggrund, hvor behovet er meget akut og har en her-og-nu karakter. Baggrunden kan på den anden side også være et ønske om, at ”nu vil jeg videre – der skal ske noget andet”, men jeg er ikke sikker på, hvordan jeg tager de næste skridt og kommer videre.

Temaerne i samtaleforløb er mange, og de kan være udsprunget af personlige, private udfordringer, parforholds-problematikker, familiære problemstillinger, samfundsmæssige og sociale problemstillinger og de kan være udsprunget af problematikker som har med arbejdslivet at gøre.

Individuelle samtaleforløb tilpasses altid dit aktuelle konkrete behov, og forløbene kan være af kortere eller længere varighed. Samtalerne har typisk en varighed på en time, og samtaler med to eller flere fra 1,5 – 2 timer, men andet kan aftales på forhånd.

Overvejer du om du skal kontakte en psykolog, og du er i tvivl om du skal gå i gang med psykologsamtaler, er du meget velkommen til at kontakte mig for spørgsmål og nærmere afklaring.

Jeg autoriseret af Dansk Psykolognævn og er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er underlagt tavshedspligt og Psykologforeningens Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer.

Eksempler på samtaleterapi emner:

  • Livsmæssige udfordringer
  • Stress og belastning – håndtering af arbejdsrelateret stress og sygemelding
  • Krisepsykologi - efter dramatiske hændelser
  • Ung – ensomhed, usikkerhed, tvivl, spiseforstyrrelse
  • Depression – en tilstand, der føles som om den varer ved
  • Ny alder – midtvejs og aldring, 50+ forløb
  • Parsamtaler – samtaler om parforholdet
  • Relationsarbejde – samtaler om dine/jeres relationer og hvordan du/I udvikler dem
  • Hjernerystelse – samtaler om en unormal situation

Kontakt

Overvejer du om du skal kontakte en psykolog, og du er i tvivl om du skal gå i gang med psykologsamtaler, er du meget velkommen til at kontakte mig for spørgsmål og nærmere afklaring.

Mail: arm@annrubens.dk
Tlf: 29 40 47 26

 

Vil du læse mere?

Så klik her for at gå til siden om stress og krise behandlinger/samtaler eller til individuelle samtaler